Selecteer een pagina

Koppeling van uw Toegang beheer met Immotix Smart Building :

Ons moderne Immotix softwarepakket kent buiten de tijd-order en toegang functies meerdere modules welke het een veelzijdig en flexibele oplossing bied en vele in uw gebouw aanwezig zijnde faciliteiten koppelt.

Er zijn al een aantal Toegang controlesystemen reeds gekoppeld met Immotix waarbij u plattegronden en namen kunt invoegen waardoor u direct vanuit Immotix de toegang kunt beheren en opvolgen. Hierdoor kunnen direct de juiste personen naar de juiste locatie worden gedirigeerd.

Reeds gekoppelde systeen :
Assa Abloy
Ladon Dionis